Saltar al contenido

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen suojaaminen LOPD:n mukaisesti

kuumamoottori.com ilmoittaa sovellettavien henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti, että verkkosivustolla kuumamoottori.com olevilla lomakkeilla kerätyt henkilötiedot ovat kuumamoottori.com-sivustojen erityisissä automaattisissa käyttäjien kokoelmissa.

Henkilötietojen keräämisen ja automatisoidun käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää kaupallisia suhteita ja harjoittaa tiedotus-, koulutus-, konsultointi- ja muuta kuumamoottori.com:n toimintaa.

Nämä tiedot siirretään vain niille tahoille, jotka ovat tarpeen edellä mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi.

kuumamoottori.com toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tietojen turvallisuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden yksilöiden suojelusta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten mukaisesti. henkilötietojen käsittelystä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Käyttäjä voi milloin tahansa käyttää edellä mainitussa asetuksessa (EU) säädettyjä pääsy-, vastustus-, oikaisu- ja peruutusoikeuksia. Käyttäjä voi itse käyttää näitä oikeuksia sähköpostitse osoitteeseen contact@kuumamoottori.com.

Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja oikeita ja sitoutuu päivittämään ne ilmoittamalla muutoksista kuumamoottori.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

Sivustolla kuumamoottori.com käsittelemme verkkosivuston kuumamoottori.com kautta kerättyjä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Jos tilaat kuumamoottori.com:n tarjoamia tavaroita ja palveluita, sopimussuhteen ylläpitämiseksi sekä verkkosivuston hallintaan, hallinnoimiseen, tiedottamiseen, toimittamiseen ja parantamiseen.
  2. Lomakkeiden edellyttämien tietojen lähettäminen osoitteessa kuumamoottori.com.
  3. Uutiskirjeiden sekä kaupallisten tietojen lähettäminen kuumamoottori.com:n ja alan tarjouksista ja/tai mainoksista.

Muistutamme, että voit vastustaa kaupallisten tietojen lähettämistä millä tahansa tavalla ja milloin tahansa lähettämällä sähköpostia yllä mainittuun osoitteeseen.

Näiden tietueiden kentät ovat pakollisia, koska jos et anna näitä tietoja, ilmoitettuja tarkoituksia ei voida saavuttaa.

Kuinka kauan kerättyjä henkilötietoja säilytetään?

Annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin liikesuhteita ylläpidetään tai et pyydä niiden poistamista ja niin kauan kuin oikeudellinen vastuu tarjotuista palveluista voi syntyä.

Legitimaatio:

Tietojesi käsittely tapahtuu seuraavilla laillisilla perusteilla, jotka oikeuttavat sen:

  1. Tietopyyntö ja/tai sopimuksen tekeminen kuumamoottori.com palveluista, joiden ehdot ovat kulloinkin saatavillasi ennen mahdollista sopimuksen tekemistä.
  2. Ilmainen, erityinen, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus, niin kauan kuin ilmoitamme sinulle toimittamalla sinulle tämän tietosuojaselosteen, jonka luettuasi, jos hyväksyt sen, voit hyväksyä lausunnolla tai selkeällä myöntävällä toimenpiteellä, kuten valintaruudun tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Jos et toimita meille tietojasi tai annat ne väärin tai puutteellisesti, emme voi vastata tiedusteluusi, mikä tekee mahdottomaksi toimittaa sinulle pyydettyjä tietoja tai täyttää palvelusopimusta.

Palvelun käyttäjien keräämät tiedot

Tapauksissa, joissa käyttäjä sijoittaa henkilötietoja sisältäviä tiedostoja jaetuille hosting-palvelimille, kuumamoottori.com ei ole vastuussa siitä, että käyttäjä ei noudata GDPR:ää.

Tietojen tallennus LSSI:n mukaisesti

kuumamoottori.com ilmoittaa, että se säilyttää datan isännöintipalvelujen tarjoajana ja tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta 2002 annetun lain 34/2002 (LSSI) mukaisesti enintään 12 kuukauden ajan tietoja, jotka ovat tarpeen tunnistaa isännöityjen tietojen alkuperän ja palvelun aloitusajan. Näiden tietojen säilyttäminen ei vaikuta viestinnän luottamuksellisuuteen, ja niitä voidaan käyttää vain rikostutkinnan yhteydessä tai yleisen turvallisuuden suojelemiseksi asettamalla ne tuomareiden ja/tai tuomioistuinten tai sitä vaativan ministeriön saataville.

Tietojen siirto Valtakunnallisille joukoille tapahtuu henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tekijänoikeus kuumamoottori.com

kuumamoottori.com omistaa kaikki tekijänoikeudet, immateriaali- ja teollisoikeudet, taitotiedon ja kaikki muut oikeudet, jotka liittyvät kuumamoottori.com-sivuston sisältöön ja siellä tarjottaviin palveluihin sekä niiden toteuttamiseen tarvittaviin ohjelmiin ja niihin liittyviin tietoihin. .

Jaktosie.pl-sivuston sisällön tai sen osan jäljentäminen, julkaiseminen ja/tai ei-yksityinen käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.

Ohjelmiston henkinen omaisuus

Käyttäjän tulee kunnioittaa kuumamoottori.com:n tarjoamaa kolmannen osapuolen ohjelmistoa, vaikka se olisi ilmaista ja/tai vapaasti saatavilla.

kuumamoottori.com:llä on tarvittavat käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet ohjelmistoon.

Käyttäjä ei hanki oikeuksia tai lisenssejä tilattuun palveluun, palvelun tarjoamiseen tarvittaviin ohjelmistoihin tai palvelun valvontaan käytettäviin teknisiin tietoihin, lukuun ottamatta tilattujen palvelujen suorittamiseen tarvittavia oikeuksia ja lisenssejä ja vain määräajaksi. tilatuista palveluista.

Sopimuksen täyttämistä pidemmälle menevään toimintaan käyttäjä tarvitsee kirjallisen luvan kuumamoottori.com -sivustolta, ja käyttäjää ei saa käyttää, muokata, tarkastella kuumamoottori.com:lle kuuluvien palvelimien kokoonpanoja, rakennetta ja tiedostoja sekä hyväksyä siviilipalveluja. ja rikosoikeudellinen vastuu, joka johtuu kaikista palvelimissa ja turvajärjestelmissä mahdollisesti tapahtuvista tapahtumista suorana seurauksena hänen huolimattomasta tai ilkeästä toiminnasta.

Isännöidyn sisällön immateriaalioikeus

On kiellettyä käyttää kuumamoottori.com:n tarjoamia palveluita immateriaalioikeuslain vastaisesti, erityisesti:

  • Käyttö, joka on vastoin Espanjan lakia tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.
  • Sellaisen sisällön lähettäminen tai välittäminen, joka kuumamoottori.com:n mielestä on aggressiivista, säädytöntä, loukkaavaa, laitonta, rasistista, muukalaisvihamielistä tai kunniaa loukkaavaa.
  • Halkeamia, ohjelmien sarjanumeroita tai muuta sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.
  • Muiden käyttäjien henkilötietojen kerääminen ja/tai käyttäminen ilman heidän nimenomaista suostumustaan ​​tai yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten vastaisesti. henkilötiedoista ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta.
  • Toimialueen sähköpostipalvelimen ja sähköpostiosoitteiden käyttäminen ei-toivottujen joukkoviestien lähettämiseen.

Käyttäjä on täysin vastuussa verkkosivustonsa sisällöstä, siirretyistä ja tallennetuista tiedoista, hypertekstilinkeistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista ja immateriaalioikeuksiin, kolmannen osapuolen oikeuksiin ja alaikäisten suojeluun liittyvistä oikeustoimista.

Käyttäjä on vastuussa soveltuvien lakien ja sääntöjen noudattamisesta, jotka koskevat verkkosivuston toimintaa, sähköistä kaupankäyntiä, tekijänoikeuksia, yleistä järjestystä sekä yleisiä Internetin käyttöä koskevia sääntöjä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kuumamoottori.com:lle kuumamoottori.com:lle aiheutuneet kulut kaikissa käyttäjän vastuulla olevissa tapauksissa, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja -palkkiot, myös silloin, kun oikeuden päätös ei ole lainvoimainen.

Tallennettujen tietojen suojaus

kuumamoottori.com varmuuskopioi palvelimilleen asetetun sisällön, mutta ei ole vastuussa käyttäjien tietojen katoamisesta tai vahingossa tapahtuvasta poistamisesta. Se ei myöskään takaa käyttäjien poistamien tietojen täydellistä palautumista, koska tiedot on saatettu poistaa ja/tai muokata viimeisestä varmuuskopioinnista kuluneen ajan kuluessa.

Tarjotut palvelut, lukuun ottamatta tiettyjä varmuuskopiointipalveluita, eivät sisällä kuumamoottori.com:n tekemiin varmuuskopioihin tallennetun sisällön palauttamista, kun tämä katoaminen on käyttäjän syytä; Tässä tapauksessa maksu peritään palautuksen monimutkaisuuden ja määrän mukaan aina käyttäjän hyväksynnän jälkeen.

Poistettujen tietojen palauttaminen sisältyy palvelun hintaan vain, jos sisältö katosi kuumamoottori.com:stä johtuvista syistä.

kaupallinen viestintä

Osana LSSI:n sovellusta. kuumamoottori.com ei lähetä mainoksia tai myynninedistämistietoja sähköpostitse tai muilla vastaavilla sähköisen viestinnän keinoilla, joita näiden vastaanottajat eivät ole aiemmin tilaneet tai nimenomaisesti valtuuttaneet.

Käyttäjien, joiden kanssa on solmittu sopimussuhde aiemmin, kuumamoottori.com on oikeutettu lähettämään kuumamoottori.com:n tuotteista tai palveluista kaupallisia tietoja, jotka ovat samanlaisia ​​kuin asiakkaan kanssa alun perin sovittu.

Joka tapauksessa käyttäjä voi henkilöllisyytensä vahvistamisen jälkeen pyytää asiakaspalvelukanavien kautta, ettei hänelle lähetetä enempää kaupallisia tietoja.