Saltar al contenido

Mitä tehdä, jos näet punaisen lipun tiellä?

17 de agosto de 2021
Mita tehda jos naet punaisen lipun tiella

Tiellä ei ole kylttiä, jolla olisi enemmän valtuuksia kuin liikenneviranomaisten ilmoitukset, mutta ymmärretäänkö ne selvästi eleessään? Ovatko kuljettajat tietoisia tavallisista tilauksista? Sen pitäisi tietysti olla, koska yleisten liikennesääntöjen (RGC) 143 artiklassa määrätään, että «tienkäyttäjien on noudatettava niitä välittömästi».

Standardi sanoo myös, että merkit jotka säätelevät liikennettä Niiden on oltava näkyvissä ja «helposti tunnistettavissa sellaisiksi kaukaa». Ja vaikka jakso »Muut signaalit ‘valtuuttavat agentin ilmoita harkitsemasi tiedot, yleisimmät on lueteltu tällä tavalla laissa:

  • Käsi pystyasennossa: Se velvoittaa kaikki tienkäyttäjät, jotka lähestyvät agenttia, pysähtymään, paitsi kuljettajat, jotka eivät voi tehdä sitä riittävissä turvallisuusolosuhteissa. Jos tämä signaali annetaan risteyksessä, se ei pakota jo syöttäneitä kuljettajia pysähtymään.
  • Käsi tai käsivarret vaakasuorassa: Se velvoittaa kaikki tienkäyttäjät, jotka lähestyvät välittäjää suunnista, jotka leikkaavat ojennetun käsivarren tai käsivarsien osoittaman suunnan ja riippumatta heidän ajosuunnastaan. Tämä signaali pysyy voimassa, vaikka upseeri laskee kätensä tai käsivartensa, niin kauan kuin hän ei muuta asentoaan tai anna muuta signaalia.
  • Punaisen tai keltaisen valon sytyttäminen: se pakottaa tienkäyttäjät, joihin agentti ohjaa valon, pysähtymään.
  • Laajennettu käsi liikkuu vuorotellen ylös ja alas: Tämä signaali pakottaa kuljettajat, jotka lähestyvät agenttia signaalia suorittavaa kättä vastaavalta puolelta ja kohtisuorassa mainittuun käsivarteen nähden, hidastamaan ajoneuvoaan.
  • Muut merkit: Jos olosuhteet niin edellyttävät, edustajat voivat käyttää mitä tahansa muuta merkintää kuin aikaisemmin selkeästi esitetyt.

Yleisesti ottaen RGC ilmoittaa myös, että liikennevirkailijat – ja erityisolosuhteissa sotilaspoliisin jäsenet – voivat ”määrätä ajoneuvojen pidätyksen useilla lyhyillä ja toistuvilla vihellyksillä ja jatkaa marssia pitkä kosketus «.

Lisäksi liikennettä sääteleville määrätään muita tapoja kommunikoida kuljettajien kanssa, kun he ovat huoltoautoissaan.

  • Punainen lippu: osoittaa, että sitä kuljettavan ajoneuvon kulkiessa tie on tilapäisesti suljettu liikenteeltä kaikille ajoneuvoille ja käyttäjille, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat liikenteen sääntelystä, hallinnasta ja valvonnasta vastaavan viranomaisen edustajien mukana tai saattajana.
  • Vihreä lippu: osoittaa, että tie on jälleen avoinna liikenteelle sitä kuljettavan ajoneuvon kulkureitiltä.
  • Keltainen lippu: Se osoittaa muille kuljettajille ja käyttäjille tarpeen olla erittäin varovainen tai vaaratilanteen lähellä. Tätä lippua voivat käyttää myös valtuutetut apuhenkilöstöt, jotka suorittavat järjestys-, valvonta- tai turvatoimintoja pyöräilymarssien tai muun urheilutoiminnan tai ei -kehityksen aikana liikenteestä, ajoneuvojen liikkumisesta moottoriajoneuvoihin ja tie turvallisuus.
  • Varsi ojennettu alaspäin kalteva ja kiinteä: Ajoneuvon edustaja osoittaa velvoitteen pysähtyä oikealla puolella niille käyttäjille, joille signaali on suunnattu.
  • Vilkkuva tai vilkkuva punainen tai keltainen valo eteenpäin: Ajoneuvon edustaja ilmoittaa edeltäjänsä kuljettajalle, että hänen on pysäytettävä ajoneuvo oikealla puolella, poliisiajoneuvon edessä, paikassa, jossa se ei aiheuta suurempia riskejä tai haittaa muulle käyttäjille ja noudattamalla agentille kaiutinjärjestelmän kautta annettuja ohjeita.

Oliko tästä viestistä apua?